top of page
A9849.jpg

 

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego K.MIZUR

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu Internetowego K.MIZUR, prowadzonego przez firmę Marek Jaromin z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Starowiejskiej, NIP: 9522199859, REGON: 382882654.

1.2. Sklep internetowy K.MIZUR prowadzi sprzedaż produktów związanych z tworzeniem legowisk oraz akcesoriów dla zwierząt, na terenie Polski i za granicą.

1.3. Wszelkie prawa do strony internetowej sklepu K.MIZUR oraz do treści znajdujących się na stronie, w szczególności do tekstów, zdjęć, filmów, grafik, programów komputerowych i baz danych przysługują firmie K.MIZUR.

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego K.MIZUR jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2. Definicje

2.1. Sklep Internetowy K.MIZUR – Sklep internetowy prowadzony przez firmę Marek Jaromin, dostępny pod adresem internetowym https://www.kmizur.com

2.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym K.MIZUR.

2.3. Produkt – przedmiot sprzedaży oferowany w Sklepie Internetowym K.MIZUR.

2.4. Koszt dostawy – opłata za przesyłkę produktów zgodnie z cennikiem dostaw określonym na stronie sklepu.

2.5. Czas realizacji zamówienia – czas, który jest potrzebny na przygotowanie i wysyłkę zamówionego towaru. Czas ten może się różnić w zależności od produktu oraz od aktualnej sytuacji.

§ 3. Składanie zamówienia

3.1. Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

3.2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację cen oraz opisanych cech produktów.

3.3. Sklep internetowy K.MIZUR zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie lub w innych uzasadnionych przypadkach.

3.4. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, K.MIZUR jest zobowiązany potwierdzić jego otrzymanie i realizację w formie elektronicznej lub telefonicznej.

3.5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacja o braku możliwości realizacji zamówienia została przekazana Klientowi w jak najkrótszym czasie.

§ 4 .Ceny i płatności

4.1. Ceny podawane na stronie internetowej sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

4.2. W przypadku dokonania zakupu towarów, Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty w cenie podanej przy zamówieniu.

4.3. Sklep internetowy K.MIZUR udostępnia następujące sposoby płatności: a) Płatność online poprzez system płatności PayU, b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, c) Płatność przy odbiorze osobistym towarów w siedzibie sklepu.

4.4. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za zamówione towary w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, sklep internetowy K.MIZUR ma prawo do anulowania zamówienia.

4.5. W przypadku dokonania płatności przelewem, Klient ma obowiązek podać numer zamówienia jako tytuł przelewu.

§ 5. Dostawa i odbiór osobisty

5.1. Sklep internetowy K.MIZUR dokonuje dostaw towarów na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.

5.2. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej formy wysyłki oraz wagi i rozmiarów zamówionych towarów. Koszt dostawy jest podawany Klientowi przed złożeniem zamówienia.

5.3. Sklep internetowy K.MIZUR umożliwia również odbiór osobisty zamówionych towarów w siedzibie sklepu po wcześniejszym umówieniu terminu.

 

§ 6. Reklamacje i gwarancje

6.1. Klient może zgłosić reklamację w przypadku wadliwego towaru lub niezgodności zamówienia z umową w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

6.2. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sklep internetowy K.MIZUR zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszenia i żądania dostarczenia wadliwego towaru do siedziby sklepu.

6.3. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Klient ma prawo do jego naprawy lub wymiany na nowy towar. W przypadku niemożności naprawy lub wymiany, Klient ma prawo do zwrotu kosztów zakupu.

6.4. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji i żądania jego poprawy lub odstąpienia od umowy.

6.5. Sklep internetowy K.MIZUR udziela gwarancji na sprzedawane produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.6. Sklep internetowy K.MIZUR dokłada starań, aby opisy i zdjęcia produktów były zgodne z ich rzeczywistym wyglądem. Jednakże ze względu na indywidualne ustawienia monitorów oraz różne warunki oświetleniowe, rzeczywisty wygląd produktów może nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

6.7. Sklep internetowy K.MIZUR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z produktów sprzedawanych przez sklep, jeśli korzystanie z nich było niezgodne z ich przeznaczeniem lub instrukcjami użytkowania.

6.8. W przypadku, gdy Klient zgłasza reklamację z tytułu rękojmi lub gwarancji, sklep internetowy K.MIZUR zobowiązuje się do ustosunkowania się do zgłoszenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

6.9. Sklep internetowy K.MIZUR nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikłe z przekazania przez Klienta nieprawdziwych danych w procesie składania zamówienia.

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. 

7.2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

7.3. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na stronie internetowej sklepu. Używanie formularza nie jest obowiązkowe.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

7.5. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

7.6. Sklep internetowy K.MIZUR zwraca Klientowi całość zapłaconej kwoty za towar wraz z kosztami dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranej przez Klienta formy dostawy inną niż najtańsza zwykła forma dostawy oferowana przez sklep.

7.7. Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku towarów, które zostały wyprodukowane według jego specyfikacji lub są dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

§ 8. Zwroty i wymiany

8.1. Klient ma prawo do dokonania zwrotu lub wymiany towaru zakupionego w sklepie internetowym K.MIZUR w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.

8.2. Zwrot lub wymiana towaru jest możliwa tylko w przypadku, gdy towar jest w stanie nienaruszonym, posiada oryginalne opakowanie oraz wszystkie etykiety i metki, a także jest kompletny, czyli nie brakuje żadnych elementów składowych.

8.3. Klient może złożyć wniosek o zwrot lub wymianę towaru w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku zwrotu lub wymiany towaru, Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej lub wymiany.

8.4 Sklep internetowy K.MIZUR zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu lub wymiany w przypadku, gdy zwracany towar nie spełnia wymagań określonych w § 8.1. niniejszego regulaminu, w szczególności gdy towar nosi ślady użytkowania.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, w wyniku zwrotu towaru, K.MIZUR dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sprzedawcę zwrotu towaru.

8.6. Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy Klienta lub na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

8.7. Koszty przesyłki związane z zwrotem towaru ponosi Klient, chyba że przyczyną zwrotu towaru było dostarczenie innego towaru niż ten, który został zamówiony.

8.8. W przypadku wymiany towaru na inny, Klient ponosi koszty związane z przesyłką nowego towaru, chyba że przyczyną wymiany jest wadliwy towar, za co odpowiada K.MIZUR.

8.9. W przypadku wymiany towaru na inny o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy między ceną dotychczasowego towaru a ceną nowego towaru.

8.10. W przypadku wymiany towaru na inny o niższej wartości, K.MIZUR dokona zwrotu różnicy między ceną dotychczasowego towaru a ceną nowego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.

8.11. Klient zobowiązany jest do odesłania towaru na adres K.MIZUR podany na stronie internetowej sklepu, chyba że K.MIZUR postanowi inaczej.

8.12. Zwracany towar powinien być starannie zapakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

8.13. K.MIZUR zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeżeli przesyłka nie będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej uszkodzenie w transporcie.

8.14. Klient zobowiązany jest do dostarczenia wraz z zwracanym towarem dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT).

8.15. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za towar do momentu jego doręczenia K.MIZUR.

8.16. K.MIZUR nie odpowiada za utracone lub uszkodzone przesyłki, które nie były odpowiednio zabezpieczone przez Klienta.

8.17. W przypadku reklamacji związanej z uszkodzeniem towaru w trakcie transportu, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, w którym zostaną określone dokładne okoliczności zdarzenia oraz zakres uszkodzeń. Brak sporządzenia protokołu szkody może skutkować odmową rozpatrzenia reklamacji przez Sklep internetowy K.MIZUR.

8.18. W przypadku reklamacji związanej z wadliwym towarem, Klient powinien przesłać reklamowany towar wraz z opisem wady oraz dowodem zakupu na adres Sklepu internetowego K.MIZUR. Sklep internetowy K.MIZUR zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji wraz z kompletną dokumentacją.

8.19. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Sklep internetowy K.MIZUR dokona naprawy lub wymiany reklamowanego towaru na nowy, pełnowartościowy lub zwróci równowartość ceny produktu. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany towaru, Sklep internetowy K.MIZUR zwróci Klientowi pełną wartość ceny towaru oraz koszty dostawy, zgodnie z wybraną przez Klienta metodą płatności.

8.20. Reklamacje nie będą rozpatrywane, jeśli wady powstały w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub konserwacji towaru przez Klienta, a także gdy produkt został uszkodzony mechanicznie lub narażony na działanie czynników zewnętrznych, takich jak woda, ogień, wilgoć, korozja lub szok termiczny.

8.21. Sklep internetowy K.MIZUR nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez przewoźnika w trakcie transportu towaru. W przypadku wykrycia uszkodzeń wynikających z transportu, Klient powinien sporządzić protokół szkody, a w przypadku braku takiej możliwości, niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym K.MIZUR w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu.

8.22. Sklep internetowy K.MIZUR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego lub nienależytego użytkowania towarów zakupionych w Sklepie internetowym K.MIZUR.

8.23. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych z realizacji umowy sprzedaży między Sklepem internetowym K.MIZUR a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sklepu internetowego K.MIZUR.

8.24. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów związanych z realizacją zamówienia lub innymi kwestiami dotyczącymi sklepu internetowego K.MIZUR, Klient może skontaktować się z obsługą sklepu za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.mizur.design@gmail.com

Klient ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym skorzystania z mediacji lub arbitrażu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Krajowym Rejestrze Sądowym lub u Rzecznika Praw Konsumenta.

Regulamin sklepu internetowego K.MIZUR jest dostępny na stronie internetowej sklepu w formacie elektronicznym oraz może zostać udostępniony w formie papierowej na życzenie Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdej chwili, przy czym zmiany te nie wpłyną na prawa nabytych już przez Klientów przed datą ich wprowadzenia.

§ 9. Odpowiedzialność sprzedawcy

9.1. Sklep internetowy K.MIZUR ponosi odpowiedzialność za sprzedawane produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 10. Polityka prywatności

10.1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego K.MIZUR jest Marek Jaromin prowadzący działalność gospodarczą pod z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Starowiejskiej 17, NIP 5242864258, REGON 383305358.

10.2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celach związanych z realizacją zamówień oraz w celach marketingowych, a także w celu przesyłania informacji o produktach i usługach oferowanych przez K.MIZUR drogą elektroniczną.

10.3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia złożenie zamówienia w sklepie internetowym K.MIZUR.

10.5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

10.6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych, w tym zabezpieczenie ich przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem oraz zmianą.

10.7. Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zamówień (np. firmie kurierskiej) lub w przypadku obowiązku przekazania danych na podstawie przepisów prawa.

10.8. Sklep internetowy K.MIZUR używa plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz dla celów statystycznych. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Klienta. Klient może wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, jednakże może to wpłynąć na funkcjonalność strony internetowej.

10.9. W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności Klient może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.mizur.design@gmail.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej sklepu.

10.10. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności w dowolnym czasie, o czym Klient będzie informowany poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia.

10.11. Korzystanie z serwisu Sklepu internetowego K.MIZUR oznacza akceptację Polityki prywatności oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 11. Postanowienia końcowe

11.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy między Klientem a sklepem internetowym K.MIZUR.

11.2. Sklep internetowy K.MIZUR zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

11.3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej sklepu.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego.

bottom of page